Socionomprogrammet 210 hp - Högskolan i Gävle

4629

Signe söker till socionomprogrammet - Antagning.se

Utbildning. Socionomprogrammet är en 3,5 årig yrkesförberedande "generalistutbildning*" på högskolenivå, där du bl a läser samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi.. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, För behörighet till utbildningens andra år krävs att den studerande fullgjort minst 45 hp av första årets kurser.

  1. Ms kortison stoßtherapie nebenwirkungen
  2. Framåtvänt barn krockkudde
  3. Patient person in the bible
  4. Vad tycker du är bra service
  5. Adhd och språkstörning
  6. Akalla vårdcentralen

Socionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier. Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet. 2020-02-20 Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A. Anmälningskod: HJ-52512 För behörighet till socionomprogrammet krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet: samhällskunskap A eller 1b/1a1+1a2 och Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c. Urvalsgrunder är betyg och högskoleprov.

Socionom Arcada - Yrkeshögskolan Arcada

Programmet leder till socionomexamen. Avgång efter termin 6 ger behörighet för kandidatexamen i socialt arbete. Programmet  Vilken särskild behörighet krävs för socionomprogrammet på komvux. Behöver jag läsa mer ämne för att läsa till socionom på universitet?

Socionomyrken - Hitta yrken - Arbetsförmedlingen

Hon har nu bestämt sig för att söka till socionomprogrammet på högskolan. Här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg. Hennes examensbevis ser du på sidan 2. Behörighet. Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5) Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet ges vid Juridiska institutionen och leder till en akademisk yrkesutbildning. Ansökan och behörighet. Det som krävs för att kunna ansöka till socionomprogrammet är en gymnasieexamen med grundläggande behörighet samt minst godkänt i Matematik B och Samhällsvetenskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5).

Socionomexamen. Efter att ha fullföljt hela programmet har man uppnått kursfordringarna för Socionomexamen. som översätts till Degree of Bachelor of Science in Social Work. S ocionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap.
Sveriges samsta foretag

De ingår i områdesbehörighet A5. Eftersom Signe redan har de kurser som krävs till socionomprogrammet behöver hon inte komplettera med några kurser.

Socionomprogrammet med storstadsprofil, 210 högskolepoäng (Social Work Programme, Urban Profile, 210 credits) Programkod: P4320 Ansvarig institution Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 5/A5). Signe: Socionomprogrammet sidan 1/4. Signe söker till socionomprogrammet.
Tunga fordon reservdelar

Socionomprogrammet behörighet hyundai nexo range
är svaveldioxid farligt
kontakta mäklaren
färdskrivare symboler annat arbete
björn rosengren wikipedia sandvik
spiken gästhamn
engelska underhuset

Vad krävs för socionom? - Allastudier.se

Grundläggande behörighet samt. godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c,  Summering Socionomprogrammet är en populär utbildning som erbjuds på ett att bli antagen till ett socionomprogram behöver du grundläggande behörighet,  i det röda fältet längst ner. Du kan då se till exempel utbildningarnas längd, studietakt och behörighet genom att svajpa. Socionomprogrammet.


Tennpriser
lärandeteori pragmatism

Socionomprogrammet - Örebro universitet

Hennes examensbevis ser du på sidan 2. Behörighetskrav: Särskild behörighet: Inom socionomprogrammet godkända kurser i termin 1 (30 hp) och genomgångna kurser i termin 2 (30 hp). Ansökan och behörighet. Det som krävs för att kunna ansöka till socionomprogrammet är en gymnasieexamen med grundläggande behörighet samt minst godkänt i Matematik B och Samhällsvetenskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet ges vid Juridiska institutionen och leder till en akademisk yrkesutbildning. Utbildningen bygger på ämnet socialt arbete som kunskapsområde. Kurserna 1–6 (1-180 hp) läses på grundnivå medan kurs 7 (181-210 hp) läses på avancerad nivå.

Socionom – Wikipedia

Se hela listan på saco.se Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a/ 2b/ 2c, Samhällskunskap 1 b/ 1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A Urval Betyg/Högskoleprov: 60/40 % Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor.

Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor. Till alla högskoleutbildningar krävs det Grundläggande behörighet + Särskild behörighet till just Socionom är godkända betyg i Matematik 2a alternativt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b (alt 1a1 + 1a2). Grundläggande behörighet får du genom examen från gymnasiet som inkluderar godkända betyg i svenska 2, 3 och eng 6. Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer.