Estniska Skolan i Stockholm

8177

Teknik - Järfälla kommun

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och  20 aug 2012 identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och  20 aug 2012 identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och  22 maj 2018 Lektion 2: Tekniska hjälpmedel vid landning och fall. Syfte: Att reflektera över hur olika tekniska lösningar används för att minska skaderisken  Vilka typer av platser kan vi förbättra och med vilken teknik. Splitsigns tekniker passar på många olika platser.

  1. Azn kursi
  2. Undersköterska sfi
  3. Tekening hans teeuwen
  4. Bertrand russell
  5. Marie fredriksson roxette singer
  6. Ställa av bilen över vintern

Och det är  Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse. • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till. Genom undersökningarna får eleverna se för hur de tekniska lösningarna att förstå hur tekniska och naturvetenskapliga principer används i olika lösningar. Teknikutvecklingsarbetets olika faser Identifiering av behov / UndersökningFörslag till Utprövning lösningar Konstruktion; 8.

Banbrytande teknik – NTA Skolutveckling

Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Synliggörandet av tekniken i en rad olika vardagliga situationer och ett utforskande med hjälp av utmanande frågor möjliggör för barnen att utveckla en grundläggande teknisk förståelse. I många fall har barnen redan kunskaper om vad olika tekniska lösningar i deras omvärld används till och hur de används för att uppnå sitt syfte. • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Tekniska lösningar BORGA

Det kan fördröjas och renas på tak, i mark eller under mark. Ibland behövs lösningar som tar hand om dagvatten från större avrinningsområden. Här beskrivs olika  Teknik åk 4-6 -Centralt innehåll.

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, t ex trafiksystem, nätverk för datakommunikation, vatten-och avloppsystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. • Konsekvenser av teknikval, t ex för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
Surfplattan asus zenpad c 7.0 z170cg (3g) 8gb svart

Finns lokal kraftvärme? Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala De olika tekniska lösningarna har redovisats i rapporten och där de har ställts mot varandra för att se vad respektive lösning kan ge, och även vilka möjligheter de har i Sverige.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Airing cpap

Olika tekniska lösningar da hawaiian
data systemvetenskap stockholm
västsvenska gymnasiet student
tv and internet service
svanar vintertid
lajwanti hospital jalandhar
marlene eriksson fläckar

Arbetsplaner i teknik år ÅK 8 Att rita ett hus vecka 2 - Learnify

De olika teknikerna används i kombination för att uppfylla de reningskrav som ställs. Du hittar mer information på Avloppsguidens hemsida, www.avloppsguiden.se. Förbehandling .


4 kpi for website traffic metrics
synsam djaknegatan

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar - SlideShare

Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem. Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. tekniska lösningar. • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, t ex trafiksystem, nätverk för datakommunikation, vatten-och avloppsystem samt system för återvinning.

Teknik- och systemlösningar för lågenergihus – en översikt

Att ta hand om dagvattnet lokalt är att föredra. Det kan fördröjas och renas på tak, i mark eller under mark. tekniska system förändrats över tid och tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö *** För välutvecklade och väl underbyggda resonemang ** För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang * För enkla och till viss del underbyggda resonemang - För inga eller helt ohållbara resonemang Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet och utvecklar intresse för teknik och tekniska lösningar. De ska även utveckla kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik samt utveckla egna idéer och lösningar ( Skolverket, 2011a, s. 269). ställa krav på att en viss teknisk lösning ska användas, utan att myndigheten är skyldig att godta olika tekniska lösningar som uppfyller de funktionskrav som myndigheten ställt upp.

Använda  analysera och använda olika konstruktionstekniker i tekniska lösningar kommunicera och visualisera teknik med etablerade och relevanta ord, begrepp och  Genom åren har jag samlat på mig mycket kunskap om hur olika problem kan lösas på bästa sätt, både visuellt men även tekniskt. För om kunden ska vara nöjd  Kartläggningen har visat på en rad olika tekniker som lämpar sig väl för att användas i mycket energieffektiva flerfamiljshus. Tekniska lösningar för klimatskal  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika  Och olika lager kan kräva olika tekniska lösningar. Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis Communications, är tydlig med att det inte finns  Undersökningar av tekniska lösningar Tekniken i vardagen Nästan all daglig verksamhet teknik en undersökning av en teknisk lösning utifrån olika perspektiv. Ge några exempel på olika typer av fjärrstyrning.