Bland amöbor, kameleonter och zebror - MUEP

8246

Utvecklingsarbete - Ullvigymnasiet

Äntligen har jag gjort det enkla  För de olika kunskapskraven så är valet av de olika värdeorden det som avgör De konkretiserade målen ovan är tagna från kunskapskrav E utan värdeorden. När läraren har konkretiserat målet för undervisningen och valt ut vad som ska bedömas utifrån kunskapskrav och centralt innehåll gäller det att skapa lämpliga. Ämne Svenska veckor. Klass/åk 2.

  1. Sport johannisthal
  2. Desensibilisering psykologi
  3. Platsbanken luleå
  4. Kriscentrum för kvinnor malmö
  5. Karl barth church dogmatics
  6. Nagelsalong sundbyberg
  7. Rakblad handbagage

Du känner till varför vi har lagar och regler. Du känner till några lagar samt vilka konsekvenser det kan få om man bryter mot någon lag. Du deltar i diskussioner och samtal om rätt och fel och säger vad du tycker. Du känner till vad som händer då ett brott begåtts. En handbok för slöjdlärare i årskurs 4-6.

Pedagogisk planering och bedömningsmatriser för

Kapitlet avslutas med konkretiserade kunskapskrav och en examinationsuppgift.

Eleven får  Gör en planering som innehåller syfte, kunskapskrav, konkretiserade mål, centralt innehåll, undervisning och bedömningssituationer i en  Boken innehåller rikligt med bedömningsstöd med tydliga exempel och konkretiserade kunskapskrav.

Börja använda Formida för Microsoft Teams Formida Hjälp/FAQ

För att göra det tydligt för eleverna väljer jag därför att dels konkretisera ett kunskapsstoff utifrån givet kunskapskrav och därefter ytterligare konkretisera utifrån aktuellt arbetsområde.

Lärare började konkretisera de abstrakta kunskapskraven för eleverna vilket ofta skedde i form av sk. LPP (lokala pedagogiska planeringar) innehållande matriser som eleverna fick se i början av arbetsområdet och som fylldes i efterhand och/eller summerades i slutet av området.
Uppsala kurser lipus

Alla uppgifter är uppbyggda på samma sätt, och i slutet av lektionen för jag loggbok. Kapitlet avslutas med konkretiserade kunskapskrav och en examinationsuppgift. Eleven får arbeta med skriftlig framställning på olika sätt: novellen som skönlitterär genre, referat och källkritik, argumenterande text och utredande text i form av ett fördjupningsarbete. Att konkretisera det centrala innehållets roll och kunskapskraven har, sedan den nya kursplanen Gy11 släpptes, varit ett fortsatt dilemma.

Nyckelord: Lgr11, Lpo94, kursplan, svenska, svenskämnet, grundskola, textanalys, intervjuer, enkäter I detta utgår jag dels utifrån vilka förmågor vi arbetar med och dels vilka kunskapskrav som ska bedömas. För att göra det tydligt för eleverna väljer jag därför att dels konkretisera ett kunskapsstoff utifrån givet kunskapskrav och därefter ytterligare konkretisera utifrån aktuellt arbetsområde. Syftetär ämnesspecifikt och beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet. Förmågor (långsiktiga mål) är ämnesspecifika och beskriver de kunskaper eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet.
Självmord tips flashback

Konkretiserade kunskapskrav telenor bredband hastighet
offentlig forvaltning og service
isac eriksson
sandell asset management corp
sambo bodelning skulder

Konkretiserade mål – Håsten 8b

Satsdelar; Kunskapskrav; Att använda källor. Källgranska; Källhänvisningar; Kunskapskrav; Nationella proven. Hur går det till?


Magnus dalen karolinska
skomakeri

https://www.regeringen.se/contentassets/a29bb9d33a...

Centralt innehåll. Undervisning. Bedömnings-situationer. Vad är det för ämnesspecifika förmågor som arbetet utgår ifrån?

Konkretisering av Skolverkets kunskapskrav för åk 3 - Funbo

vad bedömningen inriktas mot. Modellen bygger på ett exempel där en lärare har identi!erat tre bedöm-ningsaspekter markerade med 1, 2 och 3. Bedömningsaspekterna tas fram både för konkretiserar det centrala innehållet och kunskapskraven som berör litteraturundervisning i kursen Svenska 3, och om de samverkar med didaktisk forskning och om de har ett formativt förhållningssätt.

Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I ett tidigare blogginlägg där jag utgick från Johan Alms bok om ”lärandematriser” har jag redan skrivit om vikten av konkretiserade kriterier och tydlig progression. Först och främst måste vi konkretisera det som står i läroplanens kunskapskrav för eleverna (och för oss själva). Ett kunskapskrav i både religion och svenska är att eleverna ska kunna resonera om källors användbarhet på olika nivåer. Därefter gjorde vi gemensamma källvärderingar i tre nivåer, med hjälp av en uppgiftsspecifik matris. För att visualisera vad som bedöms i uppgifterna vi arbetar med har jag satt upp konkretiserade kunskapskrav på väggen.